Meghívó lakossági fórumra

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Gazdálkodók, Civil Szervezetek és Egyházak!

Földes Nagyközség ivóvízellátásának javítása érdekében új kutak létesítése szükséges, melyek jobb minőségű vízbázisra települnek. A kutak a 0240/3 és a 240/4 hrsz-ú területekre létesülnek, míg az új vízműtelep helyszíne a Vörösmarty Mihály utca (hrsz.:539) délkeleti végén kiöblösödő terület. A területet a 709 hrsz-ú csatorna, a Zrínyi M. u., a 671. és 672. hrsz-ú ingatlanok, és az Eötvös utca vonala határolja. E terület jelenleg zöldövezet (Z) besorolású övezetben fekszik.

A beruházás megvalósítás a „KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú, Földes település ivóvízminőség javítása” elnevezésű nyertes pályázat keretein belül történik.

A beruházást a 272/2017.(IX.14.) Korm. rendeletben a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. Ez alapján településrendezési eszközök módosításának véleményeztetése egyszerűsített eljárásban történik.

A területet érintő módosítás esetén a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) mellett a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), módosítása is indokolttá válik.

Földes Nagyközég Önkormányzata a 67/2023.(V.12.) Kt.  számú határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról.

Az eljárás részeként Földes Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 12/2017.  (V.26.) számú önkormányzati rendelete alapján a partnerségi egyeztetés lefolytatása szükséges.

 

Földes Nagyközég Önkormányzata a településrendezési eszközök fent bemutatott területet érintő módosítása kapcsán

2023. augusztus 10-én (csütörtök), reggel 8:00 órai kezdettel

lakossági fórumot tart a Karácsony Sándor Közösségi Ház klubtermében (Földes, Karácsony S. tér 6. sz.) helyszínen.

 

A szakmai anyag (1.rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész) bemutatására, egyeztetésére várjuk önöket! A partneri adatlap letölthető itt.

 

 Földes, 2023. 08. 02.                                              

                                                          Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester s.k.