Tájékoztató a hulladékgyűjtés menetének 2024. évet érintő változásairól

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Földes közigazgatási területén a hulladékgyűjtési napok körzetenként 2024.01.01- től az alábbiak szerint módosulnak és az egyes hulladékok gyűjtési-szállítási rendjéről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket:

1. Körzet

2. Körzet

Ady Endre utca

Arany János utca

Kölcsey utca

Bacsó Béla utca

Bocskai utca

Magaspart utca

Bartók utca

Csillag utca

Mező utca

Báthory utca

Csokonai utca

Mozi utca

Béke utca

Dankó Pista utca

Nagyköz utca

Bem utca

Debreceni utca

Nap utca

Deák Ferenc utca

Dózsa György utca

Nyugati utca

Dobó István utca

Eötvös utca

Petőfi Sándor utca

Északi sor

Fűzfa utca

Piac utca

Fő utca

Hajnal utca

Posta utca

Honvéd utca

Haladás utca

Radnóti utca

Hunyadi utca

Jókai Mór utca

Sarló utca

Kállay utca

József Attila utca

Somogyi utca

Karácsony Sándor tér

Kalapács utca

Sport utca

Kazinczy utca

Keletifény utca

Új utca

Kinizsi utca

Kisfaludy utca

Újfalui utca

Kölcsey utca

Kisköz utca

Vörösmarty utca

Mozi utca

Kiss E. utca

Zoltai Lajos utca

Nép utca

Kossuth utca

Zrínyi Miklós utca

Rákóczi utca

 

Széchenyi utca

Táncsics Mihály utca

 

Kommunális hulladékok gyűjtése

2024.

1. körzetben

2. körzetben

Kommunális hulladékgyűjtés

minden héten csütörtökön

minden héten pénteken

Szelektív hulladékok gyűjtése

Szelektíven gyűjtött, újrahasznosítható hulladékok elszállítása, négyhetente a kommunális hulladék elszállításával azonos napon, az alábbi időpontokban történik

2024.

1. körzetben

2. körzetben

Január

18.

19.

Február

15.

16.

Március

14.

15.

Április

11.

12.

Május

09.

10.

Június

06.

07.

Július

04.

05.

Augusztus

1.,29.

2.,30.

Szeptember

26.

27.

Október

24.

25.

November

21.

22.

December

19.

20.

Fenyőfa gyűjtése

Fenyőfa gyűjtés januárban két alkalommal, az 1. és 2. körzetben azonos napokon történik

2024.

1. körzetben

2. körzetben

Január

15.,29

Zöld hulladék gyűjtése

Kerti zöldhulladék elszállítása 2024.03.11-11.22-ig négyhetente, az 1. körzetben hétfőn és a 2. körzetben kedden az alábbi időpontokban történik

2024.

1. körzetben

2. körzetben

Január

-

-

Február

-

-

Március

-

-

Április

08.

09.

Május

06.

07.

Június

03.

04.

Július

01.,29.

02.,30.

Augusztus

26.

27.

Szeptember

23.

24.

Október

21.

22.

November

18.

19.

December

-

-

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a szelektív és a zöldhulladékaikat az eddig szokásos módon (szelektív hulladékok esetében az erre a célra kiosztott sárga zsákba és kukában, a zöld hulladékokat egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve) a fenti napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjaik elé!

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyelmüket:

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek megfelelően négy hetente történik. Nagyon fontos azonban, hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minőségben és tisztán kerüljenek gyűjtésre!
Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy Önök által kevés energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók! Tudni kell, hogy ezek a hulladékok a begyűjtés után emberek által kerülnek további válogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyeződésmentes hulladékok kerüljenek az erre szolgáló edényekbe és zsákokba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő edénybe, zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe (szürke kuka, konténer) helyezze azt el! A fém és a műanyag palackokat, flakonokat, az italos kartonokat, tejes dobozokat hajtogassa össze, vagy tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a zsák mellé helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell a kukákba, zsákokba tenni azokat.
Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan szennyezett anyagok, amelyek a négy hetente történő begyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak, romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egyészségügyi hulladékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt jelentő anyagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett hulladékok minőségét! A nem megfelelő tisztaságban gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, és a zsákok sem kerülnek pótlásra!

Elkülönített zöldhulladék gyűjtés:

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a zöldhulladékaikat az eddig megszokottak szerint, egyértelműen azonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve, kézzel rakodhatóan, a fenti napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjai elé!

Zöldhulladékot szelektív gyűjtőzsákba és a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló edényben kihelyezni

TILOS, az ilyen módon gyűjtött hulladék nem kerül elszállításra!

A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél képződött zöldhulladékokra.

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük:

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Hulladéknaptár 2024.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy településünkön megelőzzük az illegális hulladéklerakást és óvjuk környezetünket, ehhez kérem a lakosság együttműködését.
Az alábbi linken tájékozódhat a településen hulladék elhelyezésének lehetőségeiről: Lakossági tájékoztató hulladék elhelyezésnek lehetőségeiről

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester