Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adóját érintő változásról

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2017. (VII.01.) számú rendeletét, mely értelmében az adó mértéke adótárgyanként évi 5.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra emelkedik 2024. január 1-től.

A magánszemélyek kommunális adójának alanya az, aki a naptári év első napján építmény, telek tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja.

Kérjük az adózókat, hogy az adókötelezettséget érintő változásokat (pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás stb.), annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz jelentsék be.

A bejelentés megtehető

  • elektronikus úton az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas vagy www.foldes.hu/ügyintézés/elektronikus ügyintézés menüpont megnyitásával)
  • papír alapon személyesen eljuttatva a Polgármesteri Hivatal Adó Irodájába: Földes, Mozi u. 3.
  • papír alapon postai úton a Polgármesteri Hivatal címére: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. sz.

Formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Földes, Mozi u. 3.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.foldes.hu/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok/Adóügyek  menüpont megnyitásával.

A változásbejelentést legkésőbb  2024. január 15-ig lehet bírságmentesen bejelenteni.

 A helyi rendelet értelmében 50% -os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alapot (28.500,- Ft-ot), egyedül élő adóalany esetében, a havi jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap másfélszeresét, a 42.750,-Ft-ot.

A kedvezmény megállapítására irányuló kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.  (Földes, Mozi u. 3.)

A kedvezmény iránti kérelmet az adóalanynak 2024. január 1. és 2024. január 31. közötti időszakban van lehetősége benyújtani, melyhez a jövedelemigazolást is csatolni kell.

 

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző