Lomtalanítás

LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Földesi Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háztartásokban képződött lom hulladékokat a Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. március 18 – március 19. között, 7:00 órai kezdettel díjmentesen elszállítja otthonuk elől.

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezése alapján a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatási résztevékenység keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;
A lomtalanítás kizárólag azokra a háztartásokra vonatkozik, amelyek a rendszeres közszolgáltatást folyamatosan igénybe veszik, és az adott ingatlanon a hulladékszállítási közszolgáltatás nincs szüneteltetve!

Elszállítás:

 • Az új kommunális hulladékszállítási rendnek megfelelően, reggel 7:00 óráig kihelyezett lomhulladékok elszállítását végezzük (1. kommunális körzetben hétfőn, 2. kommunális körzetben kedden).
 • A lomtalanítás keretében kihelyezett hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével és a hulladékszállítást végző célgép azt jól meg tudja közelíteni.
 • Azon települési jellegű hulladékok, amelyek nem tartoznak a LOMTALANÍTÁS keretébe, azaz a díjmentesen elszállítható lomhulladékok közé, vagy pl. zsákban kerültek kihelyezésre, azokat KIZÁRÓLAG térítési díj ellenében, a következő rendes hulladékszállítási napon, a megszokott hulladékszállítási rendszer keretében, vagy többlethulladékos zsákban kihelyezve szállítjuk el.
 • Fontos, hogy kizárólag a fenti időpontig kihelyezett hulladékokat szállítjuk el, háztartásonként maximum 1 m3 mennyiségben az alábbiak szerint:

Elszállításra kerülő anyagok:
A lomtalanítás során elsősorban használhatatlanná vált eszközöket, illetve udvar, kert, alsóépület takarításából származó hulladékokat szállítunk el: pl.: bútordarabok, műanyag eszközök, fahulladék, üveghulladék, egyéb nem veszélyes anyagok, berendezési tárgyak (napernyő, matrac stb.).

Nem szállítjuk el a lomtalanítás során:

 • az olyan hulladékokat, amelyeket más gyűjtőpontokon díjmentesen átveszünk, vagy olyan újrahasznosítható hulladékokat, amelyeket a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal, vagy a gyűjtőszigetekről szállítunk el,
 • a szabványos gyűjtőedényzetben elhelyezhető hulladékokat (pl.: zsákba szedett ruhanemű, gyermekjáték, egyéb háztartási hulladék, stb.)
 • azokat a hulladékokat amelyeket a hatóság által kiadott engedélyünk nem tesz lehetővé pl.: (veszélyes hulladékok)
 • Ilyenek pl.:
 • a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (hűtőgépek, mosógépek, televíziók, rádiók, porszívók, konyhai elektromos berendezések, egyéb elektromos berendezések, számítástechnikai eszközök), fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok, nagyméretű fémhulladékok, akkumulátorok, olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai, autógumik, gépalkatrészek.
 • építési-bontási törmeléket, annak elszállítására a konténeres szállítás lehetősége adott.
 • biológiailag lebomló hulladékokat, fák, cserjék, szőlők metszéséből, gallyazásából származó nagyméretű hulladékokat.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a feleslegessé vált eszközeiket ezek figyelembevételével legyenek szívesek a lakóingatlanuk elé kihelyezni!

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.