Tájékoztató bölcsődei/óvodai nyári nyitvatartási rendjének változásáról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bölcsőde szakmai egységének Földes Nagyközség Önkormányzata által jóváhagyott, 2023/2024 évre vonatkozó munkaterve alapján a Bölcsőde nyári nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul:

a Bölcsőde 2024. július 1. – 2024. július 12. között zárva tart,

 ez időben a gondozás szünetel.

 Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy erre az időszakra gyermekeik napközbeni elhelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek. A hatályos törvénynek megfelelően ügyeletes bölcsődét csak a környező településeken működő bölcsődék megkeresésével tudunk kijelölni. Ennek értelmében Tetétlen, Báránd és Kaba települések intézményeit lehet megkeresni.

Amennyiben ilyen jellegű igény merül fel, kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az intézmény felé jelzéssel éljenek. Ebben az esetben a gyermekek szállítása a szülő kötelezettsége.

Tájékoztatom továbbá, hogy a földesi Kállay László Óvoda Földes Nagyközség Önkormányzata által jóváhagyott, 2023/2024 évre vonatkozó munkaterve alapján a Óvoda nyári nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul:

2024. augusztus 19. - 2024. augusztus 31. között zárva tart.

A nyári ügyeletes óvodában 2024. augusztus 1-jétől már iskolába lépő - tankötelezettségüket 2024. szeptember 1-jétől megkedző - gyerekeket nem áll módukban fogadni.

Földes, 2024. február 15.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester