Lakossági tájékoztató hulladék elhelyezésnek lehetőségeiről

A településen sajnos egyre terjed az illegális hulladéklerakás. Az utak mellé, erdő szélére, a falu határába, a régi szeméttelep területére újabb és újabb, illegálisan elhelyezett hulladékkal lehet találkozni, melyek között megtalálható a  háztartási hulladék,  autógumi,  építési, bontási törmelék, egyéb veszélyes anyagok stb. melyek súlyosan szennyezik a környezetet és felszámolása jelentős problémát jelent az önkormányzat számára.

A településen a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

A települési szilárd hulladék elszállítása és ártalmatlanítása kötelező közszolgáltatás, melynek igénybevétele kötelező minden ingatlantulajdonos számára.

A települési (háztartási) hulladék háztól történő elszállítása hetente egy alkalommal megoldott. Amennyiben többlet hulladék keletkezik az ingatlanon, lehetőség van Földes Vagyongazdálkodási Kft. Portékák Boltjában a közszolgáltató logójával ellátott zsákot vásárolni, melyet a szemétszállítás napján a gyűjtő edény mellé kihelyezve a közszolgáltató elszállít. 
Más típusú zsákban többlethulladékot kihelyezni nem lehet, azt a szolgáltató nem szállítja el
 A zsák ára 200 Ft, mely magában foglalja a szállítás és kezelés díját is.

A hulladékszállítással kapcsolatos további információk, valamint a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos ügyintézés az alábbi elérhetőségen lehetséges:

  • www.biharikft.hu, biharikft@biharikft.hu,
  • Székhely: 4100 Berettyóújfalu Oláh Zsigmond u. 1-1.,    tel: 06 54 505 260
  • Telephely: Berettyóújfalu 47. sz. főút 43-44. km          tel:06 54 702 125

A szelektíven gyűjtött hulladék kezelése megoldott, melyet a közszolgáltató havi 1 alkalommal, minden hónap második csütörtökén elszállít.

A sárga fedelű kukába helyezhető: karton, doboz, könyv, újságpapír, folyóirat, szórólap, prospektus, irodai papírhulladék, müzlis, teás, sajtos, stb. dobozok, tiszta üdítős vagy ásványvizes PET palackok  laposra taposva és kupakjaik, tiszta kozmetikai és tisztítószeres flakonok, többrétegű italos kartondobozok (Tetra Pak), alumínium italos dobozok (üdítős és sörös), tiszta konzervdobozok, fólia, reklámtáska, zacskó, zsugorfólia, szatyor, alutálca, tejtermékek kiöblített poharai.

A sárga fedelű kukába NEM helyezhető: zsíros, olajos papír, indigó, matrica, használt szalvéta, használt zsebkendő, ismeretlen anyag, szemét, zsíros, olajos, vegyszeres, festékes flakon, hungarocell, üveg, textil, szerves hulladék.

Építési, bontási hulladékot az építtető köteles hulladékkezelőnek átadni, mely történhet hulladékkezelő létesítménybe történő beszállítással vagy konténer bérléssel, mely utóbbi tartalmazza a szállítás és kezelés díját egyaránt.
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től történő konténerbérlés feltételeiről, díjakról a szolgáltató weboldalán a www.biharikft.hu-n vagy az 54/702-125 telefonszámon érdeklődhetnek.

A használt sütőolaj gyűjtő konténer továbbra is elérhető a Polgármesteri Hivatal udvarán, ahova a használt sütő olajat cseppmentesen, lezárt csomagolásban lehet elhelyezni. A szállítást és kezelést a Biotrans Kft. végzi.

Kérünk minden Lakostársat, hogy a különböző hulladékelhelyezési módokat vegyék igénybe.

Az illegális szemételhelyezés minden esetben feljelentést von maga után, mely során az elkövetővel szemben a lerakott hulladék fajtájától, mennyiségétől, környezetszennyező jellegétől függően hulladékgazdálkodási bírság kiszabására, büntetőeljárás esetén szabadságvesztés büntetés kiszabására is sor kerülhet.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy településünkön
megelőzzük az illegális hulladéklerakást és óvjuk környezetünket, ehhez
kérem a lakosság együttműködését.

 Földes Nagyközség Önkormányzata