Tájékoztató Madárinfluenza megállapítása miatti védőkörzet elrendeléséről

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agárügyi Főosztály Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály (4030 Debrecen, Diószegi út 30.) (továbbiakban: eljáró hatóság) HB/15-ÉLB/OOOOI -01226/2023 ügyiratszámú határozata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály élelmiszerláncfelügyeleti hatósági jogkörében eljárva határozott arról, hogy a Tetétlen, Földes és Kaba települések külterületi részén megállapított és bejelentett magas patogenitású madárinfluenza kitörés miatt, a HB/15-ÉLB/00001-580/2023. számú határozattal elrendelt védőkörzeti intézkedéseket 2023. december 29. naptól feloldja, ekkortól a terület a HB/15-ÉLB/00001-589/2023. sz. november 22-én kelt határozattal elrendelt megfigyelési/felügyeleti körzet részét képezi.

Fenti intézkedés nyomán a település határán a fő közlekedési utakon „Madárinfluenza megfigyelési körzet” feliratú táblát kell elhelyezni.

A döntéshez mellékelt térkép fenti terület kijelölését tartalmazza.

Az eljáró hatóság fenti számú határozatában elrendelt intézkedés és a döntés teljes tartalma munkanapokon a Földesi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál (4177 Földes, Mozi utca 3.) szám alatt megtekinthető.

                                                              Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
 jegyző