Felhívás szociális célú tűzifa igénylésére

Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről szóló önkormányzati rendeletének értelmében szociális célú tűzifa támogatásban részesíti Földes Nagyközség lakosságát az alábbi feltételekkel:

Támogatásban részesülhet az aki:

  • Földesen nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és legalább egy éve életvitel szerűen a településen lakik,
  • Fatüzelésre alkalmas fűtési berendezéssel rendelkezik,
  • Akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220%-át (62.700,-Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
  • Egyszemélyes háztartás esetében a szociális vetítési alap összegének 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg és a háztartás tagjának nincs vagyona,

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 4 m3 keménylombos tűzifa

A támogatás iránti igényüket:

  • 2023. szeptember 1 (péntek) és szeptember 15. (péntek) 13.00 óra közötti időszakban nyújthatják be.

A kérelem elérhető az alábbi link megnyitásával vagy a Földesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Mozi u. 3. sz. alatt.

A kérelmet az Ügyfélszolgálaton lehet benyújtani.

                                                                             Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester