Lomtalanítás Földesen

 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2023. május 8-án (hétfőn)  és   2023. május 9-én (kedden)

LOMTALANÍTÁST TART.

 

A lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.  (pl. bútor, nagyobb dobozok, rongy bezsákolva stb.)

Fontos, hogy az ingatlana elé úgy tegye ki mindenki a lomhulladékát, hogy az a gyűjtőautó által megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzeteket ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével!

Az apróbb lomokat zsákolja be, vagy kösse össze, hogy az elszóródás elkerülhető legyen.

NEM HELYEZHETŐ KI: kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs, elektromos és elektronikai berendezések, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok (akkumulátor, fénycsövek és egyéb higany tartalmú hulladék, olajhulladék és folyékony üzemanyagok hulladékai, vegyszerek stb.)  és minden egyéb, ami veszélyeztetheti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.

 

A LOMHULLADÉKOT AZ EDÉNYZET MELLÉ KELL KIHELYEZNI! Aki nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és ezáltal edényzettel, annak ingatlana elől a lomhulladék NEM kerül elszállításra!

A lomtalanítás után kihelyezett, illetve a lomtalanítás során el nem szállítható hulladékok elszállítása, megszüntetése az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a feleslegessé vált tárgyaikat a leírtak szerint legyenek szívesek lakóingatlanuk elé kihelyezni!

 

Jeneiné Dr. Egri Izabella

polgármester