Tisztítsuk meg az országot II.

A kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottaknak megfelelően olyan intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárulnak a hulladékképződés csökkentéséhez, az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez, valamint a hulladékok megfelelő kezelésével a gazdaság számára érték teremtéséhez.

Az illegális hulladéklerakatok okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megelőzése, megszüntetése, illetve a tájsebek csökkentése környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos. Az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) elkötelezett abban, hogy támogassa az ország területén jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolását, valamint újrakeletkezésének megakadályozását. Ennek érdekében az EM támogatásával az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nyilvános pályázati felhívást tett közzé települési önkormányzatok, egyházi jogi személyek, civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek részére. A pályázat célja, hogy elősegítse az érintett területeken fellelhető, jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékok felszámolását, továbbá támogassa olyan ingatlanvédelmi rendszerek kiépítését, amelyek alkalmasak az ismételt illegális hulladéklerakás vagy elhagyás keletkezésének megelőzésére. A támogatás az ország területén jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék.

Földes Nagyközség Önkormányzata az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz a „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT keretében benyújtott ILJ/451-1/2024 azonosító számú pályázata támogatásban részesül.

A pályázati forrásból a Deák Ferenc utca végén lévő illegálisan lerakott vegyes törmeléket fogja az önkormányzat a tervek szerint 2024.08.-09. hónapban elszállíttatni.

Mindannyiunk közös érdeke továbbra is, hogy településünkön megelőzzük az illegális hulladéklerakást és óvjuk környezetünket, ehhez kérjük a lakosság együttműködését. 

Földes Nagyközség Önkormányzata