FELHÍVÁS NOSZVAJI ÜDÜLŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

A Képviselő-testület 2023. július 21-én a nyilvános pályázati eljárást lezárta.

 

Földes Nagyközség Önkormányzata a 24/2023. (II.24.) számú képviselő-testületi határozata alapján értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló 3325 Noszvaj, Várkút utca 24. szám alatti, belterületi 993. helyrajzi szám alatti belterületi üdülő, udvar megnevezésű ingatlanát.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:

  1. Az ajánlat személyesen vagy postai úton nyújtható be 1 példányban, zárt borítékban, Földes Nagyközség Önkormányzatához eljuttatva.
  2. Cím: 4177 Földes, Karácsony S. tér 5.
  3. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázati ajánlat Noszvaj, 993. hsz-ú ingatlan megvételére
  4. Az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. évben minden hónap 20. napja 16.00 óra.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. (1) bekezdése, az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzati vagyon értékesítésének és hasznosításának versenyeztetési szabályzatáról szóló 14/2015. (VII.17.) számú önkormányzati rendelete alapján az Ingatlan értékesítése nyilvános versenyeztetés útján történik, a legmagasabb vételárat megajánló vevő számára.

A részletes pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva letölthető:

Felhívás Noszvaj Várkút u. 24. szám alatti önkormányzati ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítésére