Tájékoztató hulladékgazdálkodási rendszert érintő változásról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni.

Megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási alapfeladata, ezt a koncessziós társaság veszi át. A jelenlegi közszolgáltató cégek a MOHU Zrt. alvállalkozóiként látják el a hulladékgazdálkodási feladatokat. A közülük a MOHU által kiválasztott régiókoordinátorok és közreműködő alvállalkozók feladata lesz, hogy a koncessziós társaság irányításával gyűjtsék a hulladékot, amely ezt követően újrafeldolgozásra kerülhet.

2023. július 1. napjától az ügyfélszolgálati feladatokat továbbra is a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fogja ellátni, azonban a település hulladékgyűjtését, szállítását és kezelését a karcagi székhelyű Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. végzi a jövőben.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddig megszokott hulladékgyűjtési napok nem változnak, ugyanazon a napon kerül elszállításra a vegyes (kommunális hulladék hétfői és keddi napokon) és az elkülönített (szelektív minden hónap második csütörtökén) hulladék, mint eddig, azonban a szolgáltató azt kéri, hogy minden ingatlanhasználó az adott gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezze ki a gyűjtőedényt a szokott helyre, ugyanis előfordulhat, hogy nem a megszokott napszakban érkeznek munkatársaik.

A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Ügyfélszolgálat korábbi elérhetősége nem változik, továbbra is rendelkezésükre állnak az alábbi elérhetőségeiken:

4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1-1. sz.

Tel.: 54/505-260, 80/204849,

e-mail: ugyfelszolgalat@biharikft.hu

 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetésével kapcsolatosan a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az alábbi tájékoztatást adta:

Számlázással kapcsolatos információk

Felhívjuk figyelmét, hogy 2023. július 1-jével új hulladékgazdálkodási rendszer fog életbe lépni, melyben a magyarországi települési hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja végezni.

Hulladékkezelés és gyűjtés:
Az ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is.

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a közszolgáltatók által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat. Az esetleges változásokról tájékoztatni fogjuk Önt.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése:
A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani a hulladékbirtokosok részére, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetése – a címzett által választott fizetési módnak megfelelően – az alábbiak szerint módosítandó!

  1. Banki átutalás esetén a következő bankszámla adatok szükségesek az utaláshoz:

https://mohu.hu/file/slides/0/0041/icon_1.pngMOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
OTP Bank
11794008-24030025

Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, mely az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban található. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.

  1. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendő nincs.

https://mohu.hu/file/slides/0/0042/icon_2.pngAz NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazás a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak minősül.

 

 

https://mohu.hu/file/slides/0/0043/icon_3.png

  1. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.

 

 

  1. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén,

https://mohu.hu/file/slides/0/0044/icon_4.pngamennyiben fizetési módként - a banki átutalás került korábban kiválasztásra, a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint módosítandó; - a csoportos beszedési megbízás került kiválasztásra, vagy bankkártyás fizetéssel kerül kiegyenlítésre a számla a felületen, további teendő nincs.

 

Kérdésekkel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla első oldalán szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikéhez lehet fordulni; illetve általános információk a www.mohu.hu és a www.nhkv.hu oldalak egyikén érhetők el.

Bővebben az alábbi linken: MOHU - lakosság részére