Települési értéktár

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII:1.) Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni.
Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 158/2013. (X.17.) számú határozatával 2013. november 1-jével a Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátására létrehozta a Földesi Települési Értéktár Bizottságot, annak érdekében, hogy a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítsák, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozzák, majd azt továbbítsák a megyei értéktárnak.

A Bizottság elnöke: Dr. Szabó Irma települési képviselő, közművelődési szakértő
A Bizottság elérhetősége: drszaboirma@gmail.com
A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább kétszer tartja, tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek. 

A Bizottság feladata: szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza az értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottságnak.Földes Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Földes Nagyközség Polgármesteréhez címzett javaslatában.

Javaslattételi lap elérhető itt.

A Földesi Települési Értéktár Bizottság által helyi értéktárba felvett értékek:

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG
A földesi termőföld (2017.)

ÉPÍTETT KÖRNYEZET
IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
SPORT
TERMÉSZETI KÖRNYEZET
TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS