Település története


Földes történetét egy kétkötetes monográfia foglalja össze.
A 2002-ben megjelent Földes története I. című kötetben a kezdetektől egészen 1849-ig olvashatunk. Az első kötet a feuadalizmus korabeli értékvilág időszakát foglalja össze. Konkrét adatokkal alátámasztott társadalomtörténeti elemzést kaphatunk a település fejlődéséről. A kiadvány megalkotásában négy helytörténész vett részt. A történészek által összegyűjtött anyagok négy különálló fejezetben foglalják össze a település történetében nagy jelentőséggel bíró eseményeket, változásokat.

A 2018-ban megjelent Földes története II. című kötete 1849-től 2000-ig írja le a település történetét. Az előző kötethez képest ebben a gyűjteményben már a település lakóitól összegyűjtött emlékek, fényképek és történetek is fellelhetők, amelyek még hitelesebbé teszik a település történetét. Az olvasó betekintést nyerhet a társadalmi változásokba az I. világháborút megelőző időszakban. A falu élete jelentős változásokon ment keresztül 1945 után, amelyeket az olvasó a történelmi források mellett, helyi lakosoktól begyűjtött történetekből ismerhet meg. A kötet jelentős részét teszi ki a Földesi református egyház kialakulásának története, amelyet a jelenleg is szolgálatban lévő lelkipásztor gondozásában összegyűjtött emlékekből ismerhetünk meg. Egy mindkét kötet szerkesztésében és a falu történetének felkutatásában, valamint a helyi családfák felkutatását is végző helytörténész gondozásában olvashatunk a település híres szülötteiről életrajzokat.

Amennyiben felkeltette érdeklődését Földes története, úgy mindkét kötet olvasható formátumban letölthető.

Földes története I.
Földes története II.