Kitüntetettjeink

►Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete első ízben 1993-ban alkotta meg  az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendeletét, melyet azóta több alkalommal módosított. A település az elismerések megalapításával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni elismerését és nagyrabecsülését mindazok iránt, akik a helyi közügyekben, a közélet valamelyik területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település érdekében huzamosabb időn át kiemelkedően tevékenykedtek és munkájukkal hozzájárultak a település gazdasági, szellemi, kulturális értékeinek gyarapodásához, hagyományainak megőrzéséhez.

Földes Községért Emlékérem

A képviselő-testület Földes Községért Emlékérmet adományoz annak a természetes személynek, aki a társadalmi, gazdasági és kulturális életben több éven keresztül kiemelkedő munkájával maradandót alkotott és hozzájárult Földes hírnevének öregbítéséhez. A képviselő-testület a díj bevezetése óta a következő személyeket részesítette elismerésben. A képviselő-testület a díj bevezetése óta a következő személyeket részesítette elismerésben:

 

Kállay László-díj
 
A képviselő-testület Kállay László-díjat adományoz annak a természetes személynek, helyi civil szervezetnek, csoportoknak, akinek közéleti, tudományos, oktatói, lektori szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenysége, munkája Földes határain túl mutató ismertséget, elismertséget szerzett a településnek. Kállay László-díj adományozható annak a természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, aki bármely területen legtöbbet tett Földes község fejlődéséért, anyagi és szellemi gyarapodásáért.
Kállay László-díj elhunyt személy részére posztumusz is adományozható, az érintett halálától számított két éven belül.
 
A képviselő-testület a következő személyeket részesítette elismerésben:
 
Lipcsei Jánosné (2022)
Aranyi Gyula (2019)
Domokos Lajosné (2017)
Pécsi Sándor (2017)
Pécsi Sándorné (2017)
Ványi Lajosné (2016)
Oláh Lajosné (2016)
Nagy Ferenc (2015)
Őszirózsa Nyugdíjas Klub (2014)
Tóth Lajos (2013)
Sápy Béla József  (2013)
Kemecsei László (2010)