Kitüntetettjeink

►Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete első ízben 1993-ban alkotta meg  az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendeletét, melyet azóta több alkalommal módosított. A település az elismerések megalapításával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni elismerését és nagyrabecsülését mindazok iránt, akik a helyi közügyekben, a közélet valamelyik területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település érdekében huzamosabb időn át kiemelkedően tevékenykedtek és munkájukkal hozzájárultak a település gazdasági, szellemi, kulturális értékeinek gyarapodásához, hagyományainak megőrzéséhez.

Földes Községért Emlékérem

A képviselő-testület Földes Községért Emlékérmet adományoz annak a természetes személynek, aki a társadalmi, gazdasági és kulturális életben több éven keresztül kiemelkedő munkájával maradandót alkotott és hozzájárult Földes hírnevének öregbítéséhez. A képviselő-testület a díj bevezetése óta a következő személyeket részesítette elismerésben. A képviselő-testület a díj bevezetése óta a következő személyeket részesítette elismerésben:

 

Kállay László-díj
 
A képviselő-testület Kállay László-díjat adományoz annak a természetes személynek, helyi civil szervezetnek, csoportoknak, akinek közéleti, tudományos, oktatói, lektori szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenysége, munkája Földes határain túl mutató ismertséget, elismertséget szerzett a településnek. Kállay László-díj adományozható annak a természetes személynek, jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, aki bármely területen legtöbbet tett Földes község fejlődéséért, anyagi és szellemi gyarapodásáért.
Kállay László-díj elhunyt személy részére posztumusz is adományozható, az érintett halálától számított két éven belül.
 
A képviselő-testület a következő személyeket részesítette elismerésben:
Lipcsei Jánosné (2022)
† Aranyi Gyula (2019)
Bíró Ferencné (2018)
† Domokos Lajosné (2017)
Pécsi Sándor (2017)
Pécsi Sándorné (2017)
† Ványi Lajosné (2016)
† Oláh Lajosné (2016)
† Nagy Ferenc (2015)
Őszirózsa Nyugdíjas Klub (2014)
† Tóth Lajos (2013)
Sápy Béla József  (2013)
Kemecsei László (2010)