Településünk

Földes Községért és Tanulóifjúságáért Alapítvány

Az alapítványt 1991-ben 4 szervezet és 20 magánszemély hozta létre Földes ,Karácsony Sándor tér 6. sz. székhellyel. Az alapítói jogok gyakorlására Nagy Miklós és Pércsi Imre alapító tagok jogosultak. Az alapítvány – a Földes község „Kállay alapítványa” alapító levelének célkitűzéseit tiszteletben tartva, Kállay László emlékét megőrizve a  Kállay Alapítvány” általános jogutódjának tekinti magát.
Célja segíteni az oktatás továbbfejlesztését a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, kiemelten az iskolai nyelv és számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását, hozzájárulni a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók továbbtanulásához, a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
Az alapítvány az elmúlt évtizedekben támogatta  a kor igényeinek megfelelő korszerű oktató helyiségek létrehozását, bővítését, felszerelését, nyelvi programok, kiadványok, tan- és digitális eszközök beszerzését, melyeket a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozások alkalmával az alapfokú oktatásban résztvevő tanulóifjúság használhat.
Tanévenként pályázat útján támogatást nyújt tanulmányi előmenetelüktől függően az általános iskolai oktatásban, továbbá a középfokú nappali képzésben résztvevő gimnáziumban, technikumi képzésben, és szakközépiskolában tanulóknak. Ezen túl a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, a felsőoktatásban nappali tagozaton, állami finanszírozású első diplomát szerző hallgatók is részesülhetnek pályázat útján az alapítvány anyagi javaiból.
Tanulmányokért díj-ban részesülhet:

  • Az a szakképzésben részesülő tanuló, aki a tanévet legalább jeles (4,7) tanulmányi eredménnyel zárta, vagy a „Szakma kiváló tanulója” versenyen országos döntőbe jutott.
  • Az a technikumi, vagy  gimnáziumi 9-12. évfolyamon tanuló, aki a tanévet legalább jeles (4,7) tanulmányi eredménnyel zárta, vagy különböző országos tanulmányi versenyeken 1-10. helyezést ért el.
  • Az a felsőoktatásban tanuló fiatal, aki nappali tagozaton első diplomája megszerzéséért a tanév mindkét félévét legalább (4,0) eredménnyel fejezi be, illetve kimagasló és elismert diákköri tevékenységet végez.

Barabás Ferenc díjban részesülhet:

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik osztályos, végzős diákja, aki a nyolcadik évfolyam befejezését követően középfokú tanulmányait érettségit adó középiskolában folytatja, tanulmányi eredménye  a nyolcadik évfolyamban félévkor és év végén legalább 4,5 átlagú, közösségi munkája példamutató.

Az alapítvány ügyvezető szerve a hét tagú kuratórium, melynek feladata az alapítványi vagyon célokban meghatározott felhasználása, megőrzése, gyarapítása, a pályázatok kiírása, elbírálása. A kuratórium  jelenlegi  vezetője Horváth Sándorné elnök. Az alapítvány nyílt. Az alapítványhoz bárki csatlakozhat, ha az alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az alapítvány elnöke: Horváth Sándorné
Az alapítvány elérhetősége: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.
Adószáma
:19127361-1-09

Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány

A Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 1998-ban jött létre. A helyi magánszemélyek, vállalkozók és cégek által létrehozott alapítvány alapvető célja az volt, és jelenleg is az, hogy az 1996-ban létrejött művészeti iskola tanulóinak, tanszakainak lehetőségeihez képest támogatást nyújtson a szakmai tevékenységükhöz.

Az Alapító Okirat megfogalmazása szerint az Alapítvány célja:

1. Segíteni az oktatás továbbfejlesztését a Földesi Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolájában minden művészeti területen.
2. Művészi élményekhez juttatni diákjainkat településünkre elhozott művészeti bemutatókkal, illetve eljuttatni tanulóinkat országos hírű rendezvényekre, helyekre.
3. Hozzájárulni a tehetséges és kiemelkedő képességű tanulók művészeti jellegű intézményben való továbbtanulásához – teljesítményéhez igazodó juttatási és ösztönzőrendszer alkalmazásával.

Alapítványunkat 5 fős kuratórium működteti, mely minden évben legalább két alkalommal ülésezik, és felelős döntésével határoz a támogatások odaítéléséről.

Közhasznú alapítványunk magánszemélyek támogatása által, a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásaiból befolyt összegből, és az önkormányzat támogatásának segítségével tud forrást biztosítani.

Az alapítvány elnöke: Nagyné Lengyel Erika Éva
Az alapítvány elérhetősége: 4177 Földes, Karácsony S. tér 6.
Adószáma: 18555505-1-09

 
Földesi Óvodásokért Alapítvány

A Földesi Óvodásokért Alapítványt óvodai dolgozók és szülők hozták létre az óvodában folyó nevelőmunka támogatására.
Az alapítvány célja: Segítse az óvodai nevelés-oktatás színvonalának emelését a földesi óvodában.
Tevékenységei közül legfontosabb a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és az ezzel összefüggő tárgyi, személyi feltételek megteremtésének javítása Földes községben.

Hagyományosan támogatott formák:

Változatos események, tevékenységek, eszközök, egyéb tárgyi dolgok beszerzésének támogatása az alapítványon keresztül, mely a lehető legjobban elősegíti a földesi óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését – fejlesztését. Pl.

  • Vojtina Bábszínházi bérlet vásárlása, a bábszínházba történő utazás támogatása.
  • Sárréti Lovardába történő látogatás támogatása.
  • Az óvodában megszervezett “tiszta forrásból” merítkező, igényes zenés, táncos műsorok megszervezése.
  • Karácsonyi játékvásárlás a csoportok részére.
  • Olyan fejlesztések, tárgyi beszerzések támogatása, ami az óvoda költségvetéséből nem valósítható meg. (pl. laminált padló lerakása, csoportszobákra redőnyök felszereltetése, óvodai udvari játékeszközök beszerzése)
  • Két évenként óvodai alapítványi bál szervezése.

Az alkalmazotti körnek szakmai továbbképzés szervezése.

Az alapítvány elnöke: Veres Gáborné
Az alapítvány elérhetősége:  4177 Földes, Rákóczi utca 11.
Adószáma: 18558728-1-09

Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány és Bihar Természet és Környezetvédelmi Egyesület

A Bihar Közalapítvány 1999-ben, a Bihar Egyesület 1998-ban alakult.
Célja:
- A bihari táj természeti és kulturális értékeinek megőrzése. A kulturális örökségeink feltárása, tudományos feldolgozása. Ezen kutatási ismeretek továbbítása a lakosság felé.
- A biológiai sokféleség fenntartása és hazánk természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztultak visszatelepítése.
- A természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése, megvalósítása. Agrár-környezetgazdálkodás, agrár környezetvédelmi tevékenység, környezetkímélő, a természet védelmét és a táj, hagyományos tájfajták megőrzését és bemutatását szolgáló mezőgazdasági termelés, termelési módszerek kidolgozása, azok terjesztése.
- Természetkímélő turizmus támogatása (táboroztatás, tábori programok segítése, túravezetés).
- A fenti célokat elősegítő nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. Fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartás elősegítésével különböző korosztályokban (különböző környezetvédelmi programok szervezése).

A két szervezetnek összefoglalóan az a célja, hogy a bihari táj természeti környezetének jólétét segítse, ennek megfelelően szervezzük mindennapos tevékenységünket. Jelentős természeti értékek élőhelyét, legelő és szántó területeket vásároltunk, hogy kedvező körülményeket teremtsünk, ennek érdekében környezetkímélő gazdálkodást folytatunk. Vizes élőhely rekonstrukcióját végeztük el, működtetjük, fejlesztjük 2012 óta, mely területre 2022-ben bivalygulyát helyeztünk ki.  Sok éve legelő ménest tartunk fenn, hiszen a megfelelő legeltetés is elősegíti a természeti értékek fennmaradását, gazdagodását. A veszélyeztetett fajok érdekében működtetett programjaink közül kiemelkedik a túzok és a kék vércse fajvédelmi tevékenység és a vizes élőhelyhez kötődő fajok védelme. Rendszeres programunk az évenkénti Zöld tábor általános iskolás korosztály számára, foglalkozásokat tartunk óvodásoknak, Bihari-sík Tájvédelmi Körzet megismerésére vetélkedőt szervezünk általános iskolásoknak, tanösvényi túrákat vezetünk, bemutató madárgyűrűzést tartunk október első vagy második hétvégéjén.

Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány
székhely: 4177 Földes, Kálló-háti tanya
adószám: 18557992-1-09
nyilvántartási szám: 09-01-0001267
számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20716776
titkár: Bona Gabriella, tel.: 70/3691361
email cím: bihar.kozalapitvany@gmail.com

Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
székhely: 4177 Földes, Kálló-háti tanya
adószám: 18554690-1-09
nyilvántartási szám: 09-02-0001877
számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20065245
elérhetőség: tel.: 70/3691361