Önkormányzat

1_Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
2_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3_Beszámoló a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató szolgálat 2021. évi szakmai munkájáról
4_Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat 2022. évi szakmai munkatervének elfogadására
5_Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás közzétételére
6_VP Piac fejlesztés építési közbeszerzési eljárás lezárása
7_VP piac fejlesztés - eszközbeszerzés közbeszerzési elj. lezárása
8_VP piac fejlesztés - kisteherautó - közbeszerzési elj. lezárása
9_Karácsony Sándor tér 6. szám alatti iskolaépület kazánháza felújításakor leselejtezett berendezések értékesítésére
10_a Karácsony Sándor emlékkiállítás helyének meghatározásáról
11_Földes Nagyközség Önkormányzata és SPINÁL Bt. között fennálló feladatellátási szerződés módosításának jóváhagyására
12_Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött kölcsönszerződés jóváhagyására
13_Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott civil döntésről