Helyi Esélyegyenlőségi Programterv

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség – tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének 70/A. §-ára –, megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program egy – az esélyegyenlőség jegyében – a településre vonatkozó 5 éves stratégiai terv, amelynek alapját az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a képezi.

Jelen program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és azok kezelésére beavatkozásokat tartalmaz.

Helyi Esélyegyenlőséig Programterv 2023-2028