Önkormányzat

01_Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
02_Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
03_Beszámoló a Földes Községi Könyvtárban végzett 2022. évi szakmai munkáról
04_Földes Községi Könyvtár 2023. évi szakmai munkatervének elfogadására.
05_Földes Községi Könyvtár nyitvatartásának módosítására
06_Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a fenntartói hirdetmény elfogadására
07_Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározására
08_Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II.)
09_Előterjesztés az önkormányzat és intézményei energiaellátásának közbeszereztetésére
10.Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2023-2028) elfogadására
11.Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban a részleges otthoni munkavégzés visszavonásának megtárgyalására
12.Előterjesztés a képviselő-testület 6/2023. (I.27.) számú határozatának adminisztratív módosítására