Önkormányzat

1)Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
2)Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
3)Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározására
4)Előterjesztés Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (II. forduló)
5)Előterjesztés az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 6/2020. (II.28.) számú rendelet módosítására
6)Előterjesztés a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
7)Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
8)Előterjesztés Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására
9)Előterjesztés önkormányzati tulajdonú 769/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló kérelem elbírálására
10)Előterjesztés Földes Vagyongazdálkodási Kft. részére tulajdonosi pótbefizetésre
11)Előterjesztés Földesi Vagyongazdálkodási Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosítására
12)Előterjesztés a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő 2024. évi díjainak megállapítására II.
13)Előterjesztés az önkormányzat és Püspökladány Város Önkormányzata között megkötendő megállapodásra
14)Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és fenntartói hirdetmény elfogadására
15)Beszámoló a Földes Községi Könyvtárban végzett 2023. évi szakmai munkáról
16)Előterjesztés Földes Községi Könyvtár 2024. évi szakmai munkatervének elfogadására
17)Előterjesztés Földes Községi Könyvtárban tervezett részleges leltár ütemtervének jóváhagyására
18)Előterjesztés a Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítására
19)Előterjesztés a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálására
20)Előterjesztés Európai Unió által kiírt City Facility programon való részvételre