Önkormányzat

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az önkormányzat 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése és annak jóváhagyása

Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: jelenleg nem releváns

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: jelenleg nem releváns

A működés eredményessége
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljestményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: - nem releváns

Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:
Hatósági statisztika államigazgatási hatósági ügyekben - 2021. I. félév
Hatósági statisztika önkormányzati hatósági ügyekben - 2021. I. félév
Hatósági statisztika államigazgatási hatósági ügyekben -  2021.II. félév
Hatósági statisztika önkormányzati hatósági ügyekben - 2021.II. félév
Hatósági statisztika
államigazgatási hatósági ügyekben 2022. év
Hatósági statisztika önkormányzati hatósági ügyekben 2022. év


Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


Számviteli beszámolók
2021. évi számviteli beszámoló
2020. évi számviteli beszámoló
2019.évi  számviteli beszámoló
2018. évi számviteli beszámoló
2017. évi számviteli beszámoló
2016.évi  számviteli beszámoló
2015. évi számviteli beszámoló
2014. évi számviteli beszámoló

A költségvetés végrehajtása
Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet

Működés

A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott szolgáltatások fajtája és mértéke összesítve
(melléklet készül)


Támogatások
Civil szervezetek támogatása

Szerződések
5MFt feletti szerződések 2022.

Koncessziók
Az önkormányzatnak nincs a hatáskörébe utalt tevékenységek átengedésére vonatkozó koncessziós szerződése

Egyéb kifizetések
Az önkormányzatnak nem alapfeladatai ellátására szolgáló 5 millió forintot meghaladó kifizetése nincs.

Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzés
Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve