Rendeletek

9/2023.(V.30.)           Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáről

3/2023. (II. 28.)          Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

1/2023. (I. 30.)           a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól

11/2022. (XI.29.)       a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

10/2022. (XI.2.)         a természetben nyújtandó szociális tüzelőanyag támogatási feltételeiről

6/2022 (V.30.)           Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2022. (II.28.)           a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

1/2022. (II.28.)           Földes Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

14/2021. (XI.3.)         az önkormányzat által adományozható elismerésekről

12/2021. (VI.28.)       a közösségi együttélés alapvevő szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről

11/2021. (VI.28.)       a település köztisztaságáról

2/2021. (III.1.)           a helyi iparűzési adóról

1/2021 (III.1.)            Földes Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

6/2020. (II.28.)          az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról

2/2020. (II.04.)          a gyermekvédelem helyi szabályairól

1/2020. (II.04.)          a civil szervezetek támogatási rendjéről

1/2019. (II.01.)          a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

17/2018. (IX.28.)      a közterület használatáról

13/2018. (VI.29.)       a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

7/2018. (III.29.)        az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól

18/2017.(XII.01.)      a magánszemélyek kommunális adójáról

17/2017.(XII.01.)      FÖLDES NAGYKÖZSÉG településképének védelméről

13/2017.(VI.29.)       a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

12/2017.(V.26.)         Földes Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

11/2017.(V.26.)         Földes Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

13/2016. (V.27.)        az egészségügyi alapellátások körzeteiről

8/2016. (IV.29.)         a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

14/2015. (VII.17.)      az önkormányzati vagyon értékesítésének és hasznosításának versenyeztetési szabályairól

4/2015. (II.27.)          az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról

11/2014. (XI.28.)       a községi piacról

24/2013. (XI.29.)       az idegenforgalmi adóról

21/2013. (X.21.)        a közterület filmforgatási célú felhasználásáról

14/2013. (VI.05.)       a szociális földprogramban való részvétel feltételeiről

8/2013. (II.28.)           a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5/2013. (II.28.)           az önkormányzat vagyonáról

3/2013. (I.31.)            a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól

8/2007. (III.30.)          a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és használatáról

13/2006. (IX.21.)        Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról

3/1993. (II.13.)            a nagyközségi önkormányzat jelképeinek alkotásáról és használatának szabályozásáról