Ügyleírások

 

Adóügyek

Adóigazolás
Bejelentés desztilláló berendezés (pálinkafőző készülék) tulajdonjogáról, illetve változás bejelentése
Meghatalmazás adóügyekhez
Túlfizetés átvezetési és visszautalási kérelem
Helyi iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Magánszemélyek kommunális adója

Anyakönyvi igazgatás
Anyakonyvi okirat kiállítása (születési, házassági, halálozási)
Apai elismero nyilatkozat felvetele

Engedély kiskorúak házasságkötéséhez
Haláleset anyakönyvezése
Házassági névváltoztatás
Házassági névviselési forma módosítás
Házasságkötési szándék bejelentése
Születési, családi név korrekciója
Születési név megváltoztatása

Általános és egyéb igazgatás
Bejelentés és telepengedélyköteles ipari tevékenység
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről
Birtokvédelmi eljárás
Ebtartás, ebtartás megszűnésének bejelentése, eboltási kötelezettség
Hagyatéki elájárás
Hatósági bizonyítvány
Közterület-foglalási ügyek
Közterületen lévő fás szárú növények kivágásával  és pótlásával kapcsolatos ügyek
Méh tartása, méhek vándoroltatása
Működési engedély kérelem, módosítás, megszűntetés
Településképi bejelentési eljárás (rendeltetésmód változás, reklámelhelyezés)
Talált tárgy bejelentése
Zajkibocsátási határérték megállapítása

Szociális ügyek
Gyermeknevelési támogatás
Gyógyszertámogatás
Köztemetés
Lakásfenntartási támogatás
Lakókörnyezet rendezettségének biztosítása támogatás
Létfenntartási támogatás
Tanévkezdési támogatás
Temetési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény