Választási információk

Tagok:
Bojtor Sándorné Földes, Újfalui u.14. sz.
Imre Sándor Földes, Kállai u. 46. sz.
Szabó Imréné Földes, Kállai u. 13. sz.

Póttagok:
Veress Gáborné Földes, Kállai u. 45.
Simayné Karacs Tünde Földes, Zrínyi u.16.

 

Elérhetősége: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

          e-mail: hivatal@foldes.hu

 

A választási bizottság ülésének meghívói:

2023. október 31. alakuló ülés

A választási bizottság ülésének jegyzőkönyvei:

2023. október 31. alakuló ülés
2023. október 31. eskütétel

A választási bizottság döntéseiről szóló határozatok (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)

1/2024. (II.07.) HVB határozata - a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedő mandátumról