Választási információk

Tagok:
Imre Sándor HVB elnöke
Bojtor Sándorné HVB elnökhelyettes
Szabó Imréné HVB tag
Domokos Andrea - HVB delegált tag

 

Póttagok:
Veress Gáborné 
Simayné Karacs Tünde 

 

Elérhetősége: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5
Telefonszám: 06 20 455-6775.
E-mail: hivatal@foldes.hu

 

A választási bizottság ülésének meghívói:

2023. október 31. alakuló ülés
2024. április 24.
2024. május 3.
2024. május 6.
2024. május 10.
2024. május 14.
2024. június 18.

A választási bizottság ülésének jegyzőkönyvei:

2023. október 31. eskütétel
2023. október 31. alakuló ülés
2024. április 24. 
2024. május 3.
2024. május 6.
2024. május 10.
2024. május 14.
2024. június 10.
2024. június 18.

A választási bizottság döntéseiről szóló határozatok:

a nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedő mandátumról

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Kaskötő Krisztián független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Szabóné Varga Klára független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Mozsonyi Gábor független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Jakab Ferenc független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Tanka Mihály független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Horváth Sándorné polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Horváth Sándorné független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Karácsony Ádám független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Dr. Szabó Irma Ibolya független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Bertalanitsne Fegyver Anna független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Karacs Géza független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Mátravölgyi Kálmán független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Mátravölgyi Kálmán roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Papp Györgyné független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Sápi Zoltán független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Radványi Józsefné roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Radványi Renáta roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Balogh Natália roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Makula Zoltán roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Bíró Imre független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Szilágyiné Fülöp Erika polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Bíróné Kiss Mónika egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Karacs László egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Imre Edina egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Mátyus Imre polgármesterjelölt nyilvántartásba vételi kérelének elbírálása
Balogh Jánosné roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Kozákné Mező Mercédesz Katalin roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Kolányos Krisztián  roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
Polgármesterjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjének sorsolása
Egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjének sorsolása
Roma nemzetiségi települési önkormányati képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjének sorsolása
Tanka Mihály Szavazatszámláló Bizottsági tag megbízatása megszűnésének megállapításáról
Szilágyi Gyuláné Szavazatszámláló Bizottsági tag megbízatása megszűnésének megállapításáról
Karacs Géza Szavazatszámláló Bizottsági póttag megbízatása megszűnésének megállapításáról
Polgármester választásra vonatkozó szavazólap adattartalmának jóváhagyására
Helyi önkormányzati képviselők választására vonatkozó szavazólap adattartalmának jóváhagyására
Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szavazólap adattartalmának jóváhagyására
A polgármester-választás eredményének megállapítása
Az egyéni listás önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítása
Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítása