Szociális ellátás

Földes Nagyközség Önkormányzata a szociális alapellátásokat önkormányzati társulásban, vagy önállóan fenntartott intézménye útján biztosítja. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményvenntartó Társulás útján fenntartott intézménye a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.
Az intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapellátások: :

 • szociális étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • időskorúak nappali ellátása,
 • demens személyek nappali ellátása,
 • fogyatékos személyek nappali ellátása
 • család és gyermekjóléti szolgálat

Intézményvezető neve: Karacs Angelika
Cím: 4150 Püspökladány, Szent István u. 33. sz.
Tel: +36 (54) 451-173
E-mail: gondoz.ladany@gmail.com
Honlap: www.segitokezekintezmeny.hu

Földesi telephely vezető neve: Simon Angéla szociális munkatárs
Cím: 4177 Földes, Rákóczi u. 5. sz.
Tel.: +36 (54) /465-785
E-mail: idosek6@gmail.com

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Földesi telephely vezető neve: Rák-Tóth Krisztina családsegítő
Cím: 4177 Földes, Honvéd utca 2.
Tel: 06-54/465-856
E-mail: szockozpont12@gmail.com


Az önkormányzat által önállóan fenntartott intézmény a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ.
Az intézmény által elláttott szociális alapellátás a támogató szolgáltatás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személy lakókörnyezetében történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének támogatása, valamint életvitelük önállóságának megőrzése a speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen:

 • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
 • az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 • segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
 • segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése
 • szükség esetén jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

Intézményvezető: Víghné Galgóczi Mária
Cím: 4177 Földes, Deák F. u. 17.
Telefon: +36 (54) 451 – 802
E-mail: szocialisfoldes@gmail.com