Földes Nagyközség Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

Földes település ivóvízminőség-javító programja

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

1 279 785 322 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,952281 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00062

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2024.06.24.

A projekt tartalma

öldes település vízellátása jelenleg helyi vízbázisból kinyert vízzel, annak tisztításával történik. A földesi vízkezelő csak részben alkalmas a jogszabályoknak megfelelő minőségű víz biztosítására. A szolgáltatott vízben időnként határértéket meghaladó nitrit, metán, ammónium ill. mangán van jelen, továbbá gondot okoz a bakteriológia és mikroszkópos biológiai kifogásoltság. A technológia kapacitásán túl működik, bővítésére a telep nem ad lehetőséget.

Az új vízkezelőt technológia számára új vízműtelep létesül.

A meglévő 1.sz. és 2. sz. kutak helyett új kutak létesítése szükséges, melyek a jobb minőségű vízbázisra települnek. A 3. sz. és 4. sz. kutak tervezett mélysége 190 m.A kutakból kitermelhető vízmennyiség kutanként 30 m3/h.

Az új vízbázisból kinyert víz minősége várhatóan vas és ammónium és metán szempontjából határérték feletti lesz, így vízkezelő technológia kapacitása 1.100 m3/d, azaz 50 m3/h.) kiépítése szükséges, gáztalanítóval. A gáztalanított víz tárolására 2x10 m3-es a nyersvízmedence épül, a zagyvíz pufferelés az új 60 m3-es zagyvíz puffer medencében tervezett. Ezen kívül 2x100 m3-es tisztavíz medence létesítése szükséges.

Az új vízkezelő berendezéseket új könnyűszerkezetű vízkezelő épület fogadja, belmérete előirányzottan 13,6 m x 8,4 m, magassága, belmagassága 4,0 m. Az épület technológiai helyiséget, vegyszeradagoló helyiséget, villamos helyiséget, ill. szociális helyiséget tartalmaz.

A hálózatrekonstrukciós jellegű beavatkozások a következők:

• Hálózati összekötő vezetékek:

– Összesen 175 fm D90 PE100 vezeték építése, idomos csatlakoztatása a meglévő vezetékekhez, szakaszoló tolózárakkal;

– 15 fm D110 PE100, útburkolat alatt meglévő védőcsőben átvezetve, csatlakoztatás meglévő ac. csővéghez Multi/Joint idommal, ill. a leágazásnál meglévő karimához, új tolózár beépítésével;

– 15 fm D90 PE100, útburkolat alatt meglévő védőcsőben átvezetve, csatlakoztatás meglévő ac. csővéghez Multi/Joint idommal, ill. a leágazásnál meglévő karimához, új tolózár beépítésével;

– 15 fm D90 PE100, útburkolat alatt meglévő védőcsőben átvezetve, csatlakoztatás meglévő ac. csővéghez Multi/Joint idommal, ill. a leágazásnál meglévő karimához, új tolózár beépítésével;

– Összesen 87 fm D90 PE100 vezeték építése, idomos csatlakoztatása a meglévő vezetékekhez, szakaszoló tolózárral.

• 4 db mosatási csomópont kialakítása

A meglévő 100 m3-es víztorony belső vízterének festése szintén a projekt eleme. A víztorony szárában található elzárókat cserélni kell.

Ahhoz, hogy vízminőség romlás ne következzen be szükséges a teljes vízvezeték-hálózat mechanikai (szivacsdugós) tisztítása mintegy 12.756 fm hosszban.

Kapcsolat

Földes Nagyközség Önkormányzata
4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
+3654/531-000

aRajztábla 1icon